Ujgurzy – naród bez praw

Ujgurzy z pochodzenia bliscy są Turkom. Zamieszkują Region Autonomiczny Sinkiang-Ujgur, stanowiący część Chińskiej Republiki Ludowej. Naród ten nie tylko nie posiada własnego państwa, autonomię widzi jedynie w oficjalniej nazwie regionu, ale na co dzień doświadcza upokorzenia i zniewolenia ze strony Chin. A jeszcze przed rokiem 1950 było tam więcej Rosjan niż Chińczyków i gdyby historia […]

Chiny od Pekinu do Mongolii

Poniższe informacje dotyczą tylko odcinka od Pekinu do granicy z Mongolią. Wrażenia z regionu Xinijang były zupełnie inne, ale o tym w późniejszych wpisach. Ponad 700 kilometrów od Pekinu do granicy z Mongolią to mieszanka ładnych górskich krajobrazów, rolniczych wiosek, superindustrialnych miasteczek z wielkimi zakładami plującymi dymem, hektarów paneli fotowoltaicznych na skalistych stokach i ogromnych […]

Pekin

Stolica Państwa Środka, nowoczesna metropolia zbudowana wokół dawnej siedziby cesarzy – Zakazanego Miasta – i największego na świecie publicznego placu – Tiananmen – na którym znajduje się mauzoleum Mao Zedonga. Niska zabudowa tradycyjnych dzielnic mieszkaniowych kontrastuje z wypierającymi ją dwudziestopiętrowymi wieżowcami. Miasto smogu i wiecznie zakorkowanych ulic, ale też cięgle rozbudowywanej sieci metra i wparcia […]